Práce s mládeží je jedním z pilířů projektu Plzeň 2015


V červnu probíhá v Plzni mnoho akcí pod záštitou projektu Plzeň 2015 zaměřených na práci s mládeží. 18. 6. 2011 proběhl Den Meliny Mercouri, 22. 6. 2011 navštívila Plzeň ambasadorka OSN pro mládež, paní Monique Coleman. Se studenty vybranými v rámci Dne Meliny Mercouri bude tým Plzeň 2015 spolupracovat v dalších letech, vznikne databáze zájemců o vysílání na zahraniční stáže, semináře, dílny či umělecké rezidence.


Letošní téma happeningu ke Dni Meliny Mercouri znělo „Studenti studentům, studenti všem!“ Účinkujícími byli hlavně žáci a studenti všech typů a stupňů škol, ať už šlo o prezentaci práce studentů nebo jejich volnočasových aktivit. I přes nepřízeň počasí bylo na Americké třídě možné zhlédnout mnoho vystoupení, například skupiny Grande Tete, Rubiano, Diffenet D.I.S.C.O, TiDiTaDe, taneční produkce, divadelní představení, speciální žonglérské, bubenické a fotografické workshopy a módní, barmanské a BMX show. Velmi důležitým výsledkem bylo navázání spolupráce s vybranými studenty.


Umělecká ředitelka projektu Yvona Kreuzmannová k tomu říká: „Měli jsme příležitost hovořit s řadou zajímavých mladých lidí, kteří do přípravy a realizace Dne Meliny Mercouri vložili mnoho energie. Chci jim za to nejen poděkovat, ale i nabídnout první stáže, které domlouváme v Monsu, druhém Evropském hlavním městě kultury pro rok 2015. Zároveň se nám podařilo uspět v programu EU Culture a mým cílem je, aby nabídky stáží, workshopů a uměleckých rezidencí všech žánrů mířily právě do Plzně.“


Další aktivitou projektu Plzeň 2015 spojenou s mládeží bylo setkání s Monique Coleman, reprezentantkou OSN pro Mezinárodní rok mládeže. V Plzni se setkala v rámci programu připraveného společností Plzeň 2015, o.p.s. a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem s gymnazijními studenty a zástupci organizací pracujících s mládeží. Smyslem jejího celosvětového turné je spolupráce s místními vládními agenturami a institucemi OSN na akcích pro mládež, které se pokouší řešit problémy mládeže ve svých zemích. Cílem těchto mnohostranných interaktivních akcí je přivést dohromady mladé lidi a propůjčit jim hlas; nabídnout jim inspiraci, naději a prostředky, aby se dokázali vypořádat s řadou pro ně specifických problémů, které je právě teď trápí.


Mirka Reifová, PR a marketing koordinátor, Plzeň 2015 o.p.s.
tel.: +420 606 090 801
mail: reifova@plzen2015.cz
www.plzen2015.eu